Anna Krajewska-Wojtyś

Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym  w Zabrzu, który ukończyłam w 2010 roku. W 2012 roku rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne z zakresu dermatologii i wenerologii, które odbywałam w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, i które zakończyłam w 2018 roku uzyskując tytuł specjalisty dermatologii i wenerologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging, a także International Dermatoscopy Society i International Trichoscopy Society.

W 2012 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, oraz badania naukowe dotyczące diagnostyki immunologicznej u pacjentów z pokrzywką przewlekłą oraz diagnostyki pacjentów z nieżytami nosa. W 2018 roku obroniłam pracę doktorską pod tytułem „Diagnostyka chorych z lokalnym, alergicznym nieżytem nosa” uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Odbyłam wiele szkoleń w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii w uznanych ośrodkach szkoleniowych, pod okiem wybitnych specjalistów, m.in. w Centrum Szkoleniowym Dermatologii Estetycznej Dermed pod kierownictwem prof. Andrzeja Kaszuby w Łodzi, w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice w Warszawie a także w Medical Aesthetics Academy w dziedzinie estetyki twarzy. Poza tym biorę czynny udział w krajowych oraz międzynarodowych sympozjach naukowych w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz medycyny estetycznej.

Jestem autorką licznych artykułów naukowych w zakresie dermatologii, alergologii a także medycyny estetycznej w prasie medycznej, a także prezentacji na konferencjach naukowych. Miałam przyjemność występować w programach telewizyjnych dotyczących zmiany wizerunku – „Druga twarz” w  TTV, a także występować jako ekspert w prasie popularnej.